Bas ¦ Gitarr

På sidorna under denna nivå hittar du info om de pedaler jag modifierar för närvarande. Som du möjligen märker har jag krympt utbudet ganska rejält. Tiden räcker inte till för allt…

The pages in this menu contain info about the pedals I modify for Swedish guitar and bass players. As such, they are all in Swedish 🙂